Περίληψη Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Νομάρχες και Επάρχους του Κράτους, Αθήνα, 29/09/1953

Περίληψη Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Νομάρχες και Επάρχους του Κράτους, Αθήνα, 29/09/1953 περί προσόδων των Δήμων και...
Μετάβαση στο περιεχόμενο