Πίνακας γεννηθέντων έτους 1919

Πίνακας γεννηθέντων έτους 1919. Αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, όνομα πατρός, έτος γέννησης, τόπος διαμονής και παρατηρήσεις.
Μετάβαση στο περιεχόμενο