Ομιλία

Ομιλία περί πραγματοποίησης έργου με σκοπό την ανάπτυξη της περιοχής και της οικονομίας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο