Μελέτη, Μυτιλήνη 19/06/1964

Μελέτη, Μυτιλήνη 19/06/1964 περί ανέγερσης και εκμετάλλευσης εργοστασίου παραγωγής αμύλου από γεώμηλα στην Ερεσό Λέσβου.
Μετάβαση στο περιεχόμενο