Κοινοποίηση του Νομάρχη Λέσβου, Μυτιλήνη, 08/05/1954

Ακριβές αντίγραφο της κοινοποίησης του Νομάρχη Λέσβου, Μυτιλήνη, 08/05/1954, περί κανονισμού θερινών δρομολογίων Υπεραστικών αυτοκινήτων. Συμπεριλαμβάνεται αναλυτικός πίνακας των θερινών δρομολογίων των λεωφορείων καθώς και η ώρα αναχώρησης τους. Επισυνάπτεται...

Κοινοποίηση της Γενικής Διεύθυνσης Διοικήσεως Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Αθήνα, 07/04/1956

Ακριβές αντίγραφο της κοινοποίησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικήσεως Δικαιοσύνης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Αθήνα, 07/04/1956, περί ενημέρωσης των Δήμων και των Κοινοτήτων της Περιφέρειας για την έκδοση βοηθήματος για ληξίαρχους, νομικούς και...

Κοινοποίηση Νόμου 714 περί αδειών εκμετάλλευσης με εγγύηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας προς όλες τις Διοικητικές και Οικονομικές Αρχές του Κράτους, Αθήνα, 31/03/1916

Κοινοποίηση Νόμου 714 προς όλους τους Νομάρχες του Κράτους περί αδειών εκμετάλλευσης με εγγύηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας προς όλες τις Διοικητικές και Οικονομικές Αρχές του Κράτους, Αθήνα,...
Μετάβαση στο περιεχόμενο