Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 28/07/1952

Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 28/07/1952 περί κοινοποίησης προγράμματος εργασιών του Συμβουλίου επιλογής οπλιτών Ηρακλείου για την επιλογή των...
Μετάβαση στο περιεχόμενο