Ενημερωτικό Φυλλάδιο με πληροφορίες για την μετανάστευση στην Αυστραλία

Ενημερωτικό Φυλλάδιο με πληροφορίες για την μετανάστευση στην Αυστραλία. Στο φυλλάδιο περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με το συμβόλαιο εργασίας, το είδος εργασίας, την αγορά γης και τις γενικές συνθήκες...
Μετάβαση στο περιεχόμενο