Εγκύκλιος Ο.Α.Α.Α.προς απαντες τους φορείς χρηματοδοτηθέντων υπό του Ο.Α.Α.Α έργων απασχολήσεων ανέργων 6/2/1963

Εγκύκλιος Ο.Α.Α.Α.προς απαντες τους φορείς χρηματοδοτηθέντων υπό του Ο.Α.Α.Α έργων απασχολήσεων ανέργων 6/2/1963 περί κοινοποίησης απόφασηςΔ.Σ Ο.Α.Α.Α σε σχεση με εκκρεμείς συμβάσεις χρηματοδότησης 1962,παράταση χρόνου λήξης εργασιών...

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Νομάρχες, Επάρχους, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, Αθήνα 03/04/1958

Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Νομάρχες, Επάρχους, Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, Αθήνα 03/04/1958 περί αποφυγής αναμίξεως των δημοτικών και κοινοτικών αρχών και υπαλλήλων στις βουλευτικές...
Μετάβαση στο περιεχόμενο