Δελτίο Πληροφοριών συνολικής καθαράς προσόδου φορολογημένου από τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 29/12/1955

Δελτίο Πληροφοριών συνολικής καθαράς προσόδου φορολογημένου από τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 29/12/1955.

Δελτίο Πληροφοριών Φορολογίας Εισοδήματος φορολογημένου από τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 29/12/1955

Δελτίο Πληροφοριών Φορολογίας Εισοδήματος φορολογημένου από τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 29/12/1955.

Δελτίο Πληροφοριών Φορολογίας Εισοδήματος φορολογημένου από τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 29/12/1955

Δελτίο Πληροφοριών Φορολογίας Εισοδήματος φορολογημένου από τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 29/12/1955.

Δελτίο Πληροφοριών συνολικής καθαράς προσόδου φορολογημένου από τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 06/09/1955

Δελτίο Πληροφοριών συνολικής καθαράς προσόδου φορολογημένου από τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 06/09/1955.

Δελτίο Πληροφοριών συνολικής καθαράς προσόδου φορολογημένου από τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 06/09/1955

Δελτίο Πληροφοριών συνολικής καθαράς προσόδου φορολογημένου από τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, 06/09/1955.
Μετάβαση στο περιεχόμενο