Βεβαίωση, Πέτρα 1966

Βεβαίωση, Πέτρα 1966 περί ορισμού κοινοτικών συμβούλων για την παραλαβή έργων και εργασιών.
Μετάβαση στο περιεχόμενο