Υπόδειγμα Απόφασης Κοινότητας Πέτρας

Υπόδειγμα Απόφασης Κοινότητας Πέτρας περί συστάσεως συνδέσμου δήμων και κοινοτήτων βορείου τμήματος νήσου Λέσβου και της ίδρυσης Βιομηχανιών και...
Μετάβαση στο περιεχόμενο