Απόκομμα

Απόκομμα περί αιτήσεων στρατιωτικών και εισαγωγής δοκίμων στο αστυνομικό σώμα.
Μετάβαση στο περιεχόμενο